Skip to main content

OORLOG EN TRAUMA, VER WEG EN DICHT BIJ HUIS

Regionaal Traumasymposium

In februari 2022 escaleerde het reeds bestaande conflict tussen Rusland en Oekraïne. Deze oorlog kent vele gevolgen. Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseren we daarom van 17.00 - 21.00 uur het Regionale Traumasymposium in het CORPUS Congres Centrum te Oegstgeest. Tijdens dit symposium staan we stil bij de gevolgen van deze oorlog in relatie tot de traumazorg, die zowel ver weg als dicht bij huis geleverd wordt.

In samenwerking met onze ketenpartners, het Ministerie van Defensie en het Landelijk Coördinatie Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) is er een interessant programma samen-gesteld. Voor de pauze wordt door drie verschillende sprekers aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: De geschiedenis van het conflict tussen Oekraïne en Rusland, de impact van schotverwondingen op het menselijk lichaam, en welke dilemma’s kom je tegen in een veldhospitaal?

Na de pauze worden de gevolgen dichter bij huis zichtbaar. Patiënten met oorlogsletsel worden in Europese ziekenhuizen behandeld, en dus ook in Nederland. Welke processen worden hiervoor in gang gezet? Hierna wordt ingezoomd op de behandeling van een patiënt. Welke verwonding had deze patiënt en waarmee moest naast deze letsels nog meer rekening gehouden worden? Na de bespreking van de fysieke letsels wordt de avond afgesloten met inzichten over de mentale weerbaarheid van zowel de betrokken professionals als de slachtoffers van oorlogen; hoe verwerken we deze gebeurtenissen?

Bekijk het volledige programma hier.

We zien er naar uit u 10 oktober te mogen verwelkomen!

Voor dit symposium zijn 3 accreditatiepunten toegekend door NVvH, NOV, NVSHA, NAPA, NVSHV, NVBMH, Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals & Verpleegkundig specialisten Register.