Skip to main content

netwerk acute zorg west

Jaarverslagen

Jaarlijks brengt het NAZW een jaarverslag uit waarin kennis kan worden genomen van de activiteiten die het netwerk heeft uitgevoerd ten behoeve van de toegewezen (wettelijke) taken.