Skip to main content

netwerk acute zorg west

Wat doen wij?

Het NAZW werkt voor en met ketenpartners om de kwaliteit van acute zorg in de regio te verbeteren. Binnen het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) worden afspraken gemaakt hoe de acute zorg zo goed mogelijk georganiseerd kan worden binnen de regio. Onze kerntaak ligt bij de acute zorgketen waarvan traumazorg een onderdeel is.

Het NAZW co├Ârdineert niet alleen de reguliere acute zorg, maar helpt ook ketenpartners ook om zich voor te bereiden op rampen en crises, door middel van opleiden trainen en oefenen (OTO) en crisisbeheersing.

Onze aandachtsgebieden: