Skip to main content

regionale coördinatie

COVID

Het ROAZ heeft een belangrijke rol in de regio om de COVID-zorg gezamenlijk te borgen. Ten tijde van de COVID-crisis is er een apart crisis bestuurlijk ROAZ ingericht en zijn er diverse crisis coördinatie teams vanuit de diverse sectoren opgesteld om de COVID-zorg in te richten en te kunnen borgen. Dit met als doel dat de zorgcontinuïteit voor de acute patiënt geborgd blijft. Het bureau NAZW speelt hierbij een belangrijke faciliterende rol om zo goed mogelijk de regio te ondersteunen in de samenwerking bij de COVID-zorg.