Skip to main content

Crisisbeheersing & OTO

“Elke zorginstelling, -aanbieder en -dienst is, op basis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen en crises. Het leveren van verantwoorde zorg in een opgeschaalde situatie gaat uit van het principe dat iedereen dezelfde werkzaamheden uitvoert als in de reguliere zorg, waarbij extra en bijzondere vaardigheden gevraagd worden die (kunnen) afwijken van het reguliere, dagelijkse werk” 

Het NAZW ondersteunt, stimuleert en faciliteert ketenpartners in de acute zorg in de voorbereiding op opgeschaalde situaties door middel van beleid en planvorming op calamiteiten, rampen en crisis, maar ook scholen volgens opleiden, trainen en oefenen.  

Sr Adviseur OTO & Crisisbeheersing

Wanda Heering

T | 06-2135 1034
E | w.heering@nazw.nl

JR Adviseur OTO & Crisisbeheersing

Marike Liedenbaum

T | 06-15365344
E | m.j.i.liedenbaum@nazw.nl