Skip to main content

Bijzondere taken

Het ziekenhuis met erkenning traumacentrum heeft, naast hoog-complexe traumazorg, een aantal bijzondere taken waaronder een faciliterende en coördinerende rol in het regionale traumazorgnetwerk. Deze coördinerende en faciliterende taken zijn belegd bij het bureau van het Netwerk Acute Zorg West.

De drie bijzondere taken zijn:

  • Het opbouwen, onderhouden en coördineren van een traumazorgnetwerk. De ketenpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onderlinge afstemming en optimaliseren van zorg voor de traumapatiënt, vanaf de eerste opvang op plaats ongeval, tot en met het revalidatieproces. Het bureau van het Netwerk Acute Zorg West faciliteert en ondersteunt activiteiten die bijdragen aan deze afstemming en optimalisatie van de traumazorg.
  • Het zijn van een kenniscentrum. Hierover vallen bijvoorbeeld de landelijke traumaregistratie, wetenschappelijk onderzoek dat binnen onze regio wordt geïnitieerd en het bieden van onderwijs aan de verschillende zorgprofessionals binnen onze regio.
  • Met GHOR-bureau in de regio’s van Hollands Midden en Haaglanden afstemming zoeken over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen